Údržba budov

Zajišťujeme každodenní obsluhu, provoz, preventivní údržbu a opravy veškerých objektových technologických zařízení.

Běžná a preventivní údržba je zajišťována na základě předem zpracovaného "Plánu preventivní a údržbové činnosti" a to jak vlastními pracovníky údržby, tak prostřednictvím odborných a specializovaných firem. Naši pracovníci sledují termíny a v řádném termínu zajišťují dle platné legislativy veškeré revize a prohlídky objektových technologií.

Spolupráce v závěrečné fázi výstavby objektu

Jsme přítomni při montáži technologií a provádění provozních zkoušek a zaregulování objektových technologií v závěrečné fázi výstavby objektu. To nám umožňuje seznámit se podrobně s jednotlivými technologickými celky. Zároveň tak můžeme zajistit správné dokončení instalace technologií a vyhnout se tak případným budoucím garančním opravám, které by narušovali běžný denní chod objektu po jeho uvedení do provozu.

Garanční závady

Jménem majitele objektu uplatňujeme u generálního dodavatele stavby garanční závady a kontrolujeme odstraňování vad a nedodělků z předání objektu majiteli. V případě, že majitel objektu nárokuje tyto vady sám, připravujeme pro něj podklady pro uplatnění garančních závad.