Silnoproud

Hlavní výhody

 • dlouholetá zkušenost v oboru

 • provázanost výroby s vlastním projekčním oddělením

 • tým zkušených elektromontérů

 • dlouhodobá úzká spolupráce s renomovanými výrobci a dodavateli elektromateriálu

 • kvalita sledovaná vlastním úsekem technické kontroly

 • dodávka na klíč od projektu po kolaudaci

Silnoproudé instalace a montáže

 • kabelové rozvody, vnitřní rozvody vysokého i nízkého napětí, trafostanice

 • vnitřní světelné rozvody a instalace osvětlení

 • elektroinstalace budov

 • instalace systémů EIB (evropská instalační sběrnice)

 • rozvody průmyslových objektů a výrobních hal

 • elektroinstalace technologických zařízení, výrobních linek a pracovních strojů

 • veřejné osvětlení včetně osvětlování a nasvětlování objektů

 • venkovní kabelové rozvody, přípojky NN

 • hromosvody (včetně aktivních jímačů)