Vytápění

Ústřední vytápění

Montáž vytápění s možností použití ocelových, měděných nebo plastových rozvodů, včetně instalace stěnových, podokenních, stropních nebo podlahových otopných těles. U ústředního, podlahového i stěnového vytápění je možné připojení na jakýkoliv zdroj tepla.

Plynové kotelny

Dodávka a montáž plynových kotelen všech typů a provedení včetně souvisejících prací jako např. kominické práce a měření a regulace (MaR).

Kotle na pevná paliva

Dodávka a montáž kotlů na pevná paliva do rekreačních objektů, rodinných domů i průmyslových provozů. Dodáváme kotle s možností spalování kusového dřeva, uhlí, pelet nebo kombinovaných kotlů - DŘEVO/UHLÍ, DŘEVO/PELETY.

Tepelná čerpadla

Projekce, dodávka a montáž tepelných čerpadel a příslušenství, rekuperačních jednotek a zásobníkových ohřívačů provedení:

  • Země - voda

Montáž tepelných čerpadel včetně zdrojů tepla, jakožto zemní plošný kolektor nebo zemní hlubinná sonda. Zdroje tepla navrhneme, vyřídíme patřičná povolení a provedeme vrtné práce. Vrtné práce provádíme bezprašnou technologií s minimálním množstvím následných úprav stávajícího pozemku. Ke všem úkonům také zajišťujeme zemní práce včetně odvozu přebytečného materiálu.. Zemní plošný kolektor instalujeme bezvýkopovou technologií.

  • Voda - voda

  • Vzduch - voda

Montáž vzduchových tepelných čerpadel ve vnitřním i venkovním provedení.

Solární systémy

Projekce, dodávka a montáž solárních systémů všech typů, zásobníkových ohřívačů a akumulací včetně příslušenství.

Montáž deskových a trubicových slunečních kolektorů s možností instalace na ploché nebo sedlové střechy, fasády, zábradlí. Využití solárních kolektorů je možné jak pro ohřev teplé užitkové vody tak bazénové vody i podpory vytápění objektu.