Rekonstrukce

má za cíl vrátit domům schopnost 100% plnit účel, pro který byly zbudovány. V praxi to znamená s vynaložením co nejmenších prostředků maximálně přizpůsobit budovu požadavkům obyvatel a zachovat přitom její původní ráz.

Velkou část našich zakázek na rekonstrukce staveb tvoří panelové domy a nejedná se zdaleka pouze o zateplování fasád. Řada panelových domů dnes pomalu, ale jistě dosluhuje a do života je vrátí jedině radikální opravy.

Rádi vám také pomůžeme s přestavbou staršího rodinného domu tak, abyste se mohli i nadále těšit z jeho historií a rozličnými osudy prosycenou atmosférou.

Dále nesmíme zapomenout na rekonstrukce administrativních budov pro školství, zdravotnictví atd.

Panelové domy

Rekonstrukce panelových domů jsou u nás na denním pořádku. Řada sídlišť se nachází na hranici své životnosti, kterou lze prodloužit právě jen důkladnou renovací. Nejčastějšími impulzy pro přikročení k regeneraci panelového domu bývá snaha o úsporu energií díky zateplení. Roli ale hrají i bezpečnostní rizika, neboť narušená statika, špatně těsnící panely či nevyhovující výtahy mohou obyvatelům domu přivodit nejednu horkou chvilku.

Rekonstrukce panelového domu zahrnuje

 • zateplení fasád

 • renovace schodiště

 • výměna oken

 • rekonstrukce výtahů

 • výměna nebo renovace vstupních dveří

 • rekonstrukce zábradlí

 • sanace plochých střech

 • rekonstrukce balkonů

Rodinné domy

Citlivá rekonstrukce starého domu dokáže zajistit komfort moderního bydlení, aniž by dům ztratil svoji osobitost. Renovace přitom mohou sahat od dílčích stavebních úprav až po komplexní rekonstrukci rodinného domu.

Rekonstrukce rodinného domu zahrnuje

 • zateplení fasády

 • renovace podlah

 • výměna oken

 • výměna dveří

 • půdní vestavby

Renovace domu se neobejde bez úředních povolení. Součástí našich služeb je proto rovněž zpracování dokumentace pro územní a stavební řízení a zajištění všech potřebných souhlasů. V případě, že cílem rekonstrukce bude zateplení domu, připravíme vám veškeré podklady pro žádost o dotaci z fondu Zelená úsporám.

Ostatní budovy

Nemalou součástí naší práce jsou rekonstrukce administrativních budov jako jsou např. školy, školky, zdravotnická zařízení atd. Nejčastěji se jedná o kompletní rekonstrukce včetně opravy sociálních zařízení, fasád, výtahů, zateplení střech atd.