Úsporné systémy

V každoročních výdajích na provoz domu jsou finanční náklady na vytápění objektu a na přípravu teplé vody pro domácnost po dostavbě objektu vždy ty nejvyšší. Ceny energií v posledních letech stále rostou a tedy jedině vhodně navržený systém vytápění, přípravy teplé vody a větrání objektu je účinnou obranou proti vysokým platbám za elektřinu nebo plyn dnes i v budoucnu. Právě z tohoto důvodu doporučujeme využít moderních, ekologických i energeticky úsporných zdrojů energie, a to především tepelných čerpadel, solárních systémů a systému větrání s rekuperací tepla.

Do rodinných domů jsou navrhovány především kompaktní jednotky, které zajišťují vytápění v objektu, zároveň připravují teplou vodu pro domácnost a přitom díky svým rozměrům zabírají v domě minimální prostor. Kompaktní jednotky Regulus je možné využít ve variantách tepelného čerpadla vzduch-voda i země-voda, úsporného plynového kotle nebo inteligentního elektrokotle, vždy s možností doplnění o solární systém.

Vzhledem k současnému trendu výstavby nízkoenergetických a energeticky pasivních domů je využití obnovitelných zdrojů jedinou správnou volbou pro dosažení požadovaných energetických, ekologických a tedy i finančních úspor.

Pro náročnější investory nabízí firma Regulus širokou technickou podporu, kdy tým našich techniků navrhne optimální řešení včetně kombinace různých zdrojů energie podle požadavku majitele domu a možností objektu.

Investice do úsporného systému vytápění může být vyšší, ale Vaše peníze se Vám brzy vrátí díky nižším každoročním nákladům na vytápění a ohřev vody ve Vašem domě.

Instalaci solárního termického systému nebrání žádná zásadní omezení. Z mnohaletých zkušeností měřených solárních systémů lze tvrdit, že v České republice dokáže správně navržený solární termický systém uspořit až 70% nákladů na přípravu teplé vody. Kromě ekonomických výhod má provozování solárních soustav také nezpochybnitelný ekologický přínos.

Firma BAUKONEX.eu je dodavatelem jak jednotlivých komponentů, tak celých solárních termických soustav. Je tedy eliminováno nebezpečí volby nevhodných komponentů a zákazník tak dostává záruku kompatibility a správné funkce celého zařízení. Z důvodu velmi vysoké poptávky solárních systémů jsme připravili vzorové akční sety, které svým složením, obsahem a dimenzí odpovídají běžným rodinným domům, novostavbám i rekonstrukcím. Podle účelu solárního systému je pak možné přímo objednat kompletní set pro potřeby Vašeho domu.

V současné době je stále častějším řešením využití tepelného čerpadla, běžně v kombinaci se solárním systémem. Do rodinných domů se s velkou výhodou využívají tzv. kompaktní jednotky nebo prefabrikované tepelné centrály. Tato zařízení v objektu zabírají minimální prostor a zákazník tak dostává v jednom zařízení celou domovní kotelnu, kde je vyřešena jak příprava teplé vody, tak i vytápění v objektu včetně potřebné regulace. Jako zdroj pro tyto kompaktní jednotky je možné využít tepelné čerpadlo, a to ve všech možných variantách (vzduch - voda i země - voda). V klimatických podmínkách České Republiky je nejhojněji využíváno tepelné čerpadlo vzduch-voda vzhledem k jeho velmi dobrým technickým parametrům, jednoduchosti instalace, která je možná prakticky vždy. Teplo je odebíráno venkovnímu vzduchu i při jeho velmi nízkých teplotách a dále využíváno pro vytápění domu a přípravu TV.

Energii je dále možné kromě vzduchu získávat i ze země – tepelná čerpadla s označením země-voda. Ta získávají teplo buď ze zemního plošného kolektoru položeného do hloubky 1,2 – 1,5 m pod upravený terén, hloubku je třeba volit podle lokality instalace, nebo ze zemního hlubinného vrtu. Běžné hloubky zemních vrtů pro rodinné domy se pohybují mezi 70 – 140 m, vždy v závislosti na geologickém podloží dané lokality a na energetických potřebách domu. V případě zemního plošného kolektoru je třeba počítat s trvalým záběrem plochy zahrady, kterou už není možné využít pro jiné účely ani pro osazení dřevinami.

Všechna řešení uvedených tepelných čerpadel je možné s velkou výhodou kombinovat se slunečními kolektory, které energeticky přispívají do systému přípravy teplé vody i vytápění. Tyto dva systémy se vhodně doplňují, během topné sezóny objekt vytápí tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá vodu za přispění solárního systému, mimo topnou sezónu pak ohřívá vodu většinou solární systém. Výsledkem není pouze úspora elektrické energie, ale především snížení provozních hodin tepelného čerpadla během roku, čímž se významně prodlužuje jeho životnost.

Pokud se rozhodnete využít některý z moderních úsporných systémů vytápění ve svém domě, přispějete tím nejen k ochraně životního prostředí, ale navíc výrazně ušetříte na každoročních nákladech spojených s provozem Vašeho domu v budoucnosti. Náš technický tým Vám nezávazně poradí a navrhne vhodné využití tepelného čerpadla, slunečních kolektorů i ventilačního systému pro Váš dům, případně ve spolupráci s našimi smluvními partnery zajistí realizaci.