Moderní cihly

Cihly jsou s bydlením spjaty již od nepaměti. Pro svou pevnost a odolnost, paropropustnost, dobré zvukověizolační vlastnosti, nehořlavost a schopnost akumulovat teplo neztratily po celá tisíciletí na oblibě a jsou ceněny dodnes. Z pálených cihel začal člověk stavět již ve 3. tisíciletí př. n. l., výraznou proměnou však prošly až během druhé poloviny 20. století. Moderní broušené cihelné bloky, jako je např. cihla HELUZ Family 2in1, dnes již neplní pouze funkci základního stavebního prvku, ale spojují v sobě ty nejlepší vlastnosti kvalitního zdicího materiálu a tepelné izolace. Výsledkem je zdivo, které má nejlepší tepelněizolační vlastnosti na trhu a je vhodné pro výstavbu domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Není izolace jako izolace

Vylehčené cihly a cihelné bloky s otvory se u nás začaly vyrábět počátkem 70. let minulého století. Po uvolnění trhu v 90. letech začaly do ČR přicházet nové výrobní technologie, které ovlivnily i vývoj technologie výroby u českých cihlářů. Začaly se vyrábět cihly typu pero-drážka, počet vnitřních žeber v cihelných blocích se zvětšoval a postupně se cihly začaly plnit izolačními materiály.

Výrobci používají pro vyplnění cihel různé izolační materiály, jako např. minerální vatu, perlit či polystyren a právě ten měl podle dlouhodobého testování nejlepší výsledky. To však neznamená, že všechny cihelné produkty plněné polystyrenem mají stejné vlastnosti. Většina evropských výrobců využívá cihelné bloky s velkými otvory, do nichž zasouvají bloky polystyrenu či minerální vaty nebo do velkých otvorů vlévají směsi perlitu a lepidel, které nechávají zatuhnout.

Český výrobce cihelných produktů, společnost HELUZ, šel však svou vlastní cestou vývoje. Výsledný produkt - cihelný blok HELUZ Family 2in1 tak má velké množství vnitřních žeber a malých otvorů, které nejsou plněny velkými kusy izolantu, ale drobnými kuličkami polystyrenu. A právě plněním polystyrenu do malých otvorů se podařilo maximálně eliminovat sálavý přenos tepla, čemuž odpovídají i výsledné izolační vlastnosti produktu – jsou nejlepší na českém i slovenském trhu.

Obvodové stěny z těchto cihel již není potřeba zateplovat - při šířce 500, 440 a 380 mm v plné míře plní funkci tepelného izolantu pro nízkoenergetické a pasivní budovy.

Malá objemová hmotnost použitého izolantu je velice příznivá i z environmentálního pohledu. Pokud bychom totiž místo polystyrenu použili minerální vatu, byly by jí pro naplnění jedné cihly potřeba až 3 kg. Toto pak představuje desetkrát větší potřebu primární energie na výrobu izolantu a vznik desetkrát vyššího množství emisí CO2, než při použití polystyrenu.


Samá plus a žádné minus

Kromě kvalitní izolace má použití izolantu uzavřeného přímo v cihelném bloku ještě další přednosti. První z nich je výrazně nižší pracnost – s broušenými bloky lze zdít pouze s použitím celoplošného lepidla či pěny, rychle a snadno.

Druhou výhodou je trvanlivost a eliminace vzniku poruch. Zabudovaná izolace vykazuje mnohem lepší mechanickou odolnost - životnost zdiva se zabudovaným izolantem přesahuje 80 let, zatímco životnost samostatného vnějšího zateplovacího systému je podstatně kratší, je třeba jej opravovat či předělávat, čímž se zvyšují náklady. Kontaktní zateplovací systém na rozdíl od jednovrstvého cihelného zdiva neodolává biologickým vlivům a při nesprávném provedení jeho užitná hodnota a životnost dramaticky klesá.

Dalším a neméně důležitým benefitem je to, že polystyren v cihle nezhoršuje difuzi vodních par stěnou z těchto cihel, což může být u kontaktního zateplovacího systému problém, neboť stěna „nedýchá“.

Nenacházíte žádné ale? Nenajdete je ani u ceny, která je srovnatelná. Přičtěte k tomu jednoduchost použití, urychlení výstavby a dlouhou životnost a zjistíte, že kvalitní cihly jsou s příjemným bydlením nerozlučně spojeny oprávněně.