Zateplení

Revitalizace panelových domů a zateplování bytových a rodinných domů kontaktními zateplovacími systémy ETICS představuje jednu z nejvýznamnějších činností naší firmy. Podíl zateplování fasád na celkovém obratu firmy činí za posledních 8 let cca 1/3. Máme tedy se zateplováním všeho druhu bohatou zkušenost.

Při realizaci zateplení budov se orientujeme na maximální spokojenost zákazníka a nabízíme realizaci kompletního díla.

Hlavní důraz při zateplování panelových a rodinných domů klademe na používání osvědčených a certifikovaných materiálů. Samozřejmostí je vyřešení a dotažení detailů styků jednotlivých materiálů a konstrukcí. Pečlivé provedení těchto detailů tvoří hlavní předpoklad pro kvalitní a bezproblémové fungování celého zateplovacího systému a dává nám možnost poskytnutí dlouholetých záruk na provedené revitalizace a zateplení staveb.


Systém ETICS

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí, snižující únik tepla z budovy.

Kromě okamžitých finančních úspor za náklady na vytápění má řadu dalších ekonomických a technických výhod.

Takhle vypadá řez zateplovacím systémem - ETICS (External Thermal Isulation Composite Systems).

Základem každého zateplovacího systému jsou tepelně izolační desky (EPS nebo MV). Desky jsou přilepeny na obvodovou stěnu lepicí a stěrkovou hmotou a mechanicky kotveny plastovými, talířovými hmoždinkami. Na takto připravenou plochu se vytváří základní vrstva, která je kombinací lepicí a stěrkové hmoty, vyztužené skleněnou síťovinou - proti vzniku prasklin.

Jako finální vrstva celého souvrství je omítka.

Proč zateplovat fasády?

EKONOMICKÉ DŮVODY: - ÚSPORY

Rekonstrukce:

 • možnost úspor 30 - 60% nákladů na vytápění

 • nižší provozní výkon topné soustavy = delší životnost

 • eliminace negativních vlivů teplotních změn v konstrukci

 • prodloužení životnosti fasády

Novostavby:

 • instalace topného zdroje a topné soustavy s nižším výkonem - za nižší cenu

 • zateplením můžeme zmenšit tloušťku konstrukce a získat prostor navíc

 • zateplení je návratná investice


TECHNICKÉ DŮVODY: - VYSOKÁ OCHRANA STAVBY

 • zvýšení povrchové teploty vnitřní strany obvodové konstrukce

 • zvýšení tepelné pohody

 • snížení rizika kondenzace

 • omezení vzniku plísní

 • eliminace tepelných mostů

 • vyšší akumulace obvodové kontrukce

 • možnost instalace solárních kolektorů a tepelných čerpadel

 • zateplená konstrukce lépe odolává vlivům povětrnosti

 • zateplení má kladný vliv na celou stavbu

Detaily konstrukcí

ETICS ostění u rámu okna

 1. zdivo

 2. lepicí hmota na polystyren

 3. tepelná izolace - desky EPS-70F

 4. základní vrstva

 5. vnitřní jádrová omítka

 6. tenkovrstvá fasádní omítka

 7. okenní ukončovací PVC profil pro omítky

 8. rám dřevěného okna

 9. PVC ochranná fólie

 10. PVC ukončovací okenní profil pro ETICS

Ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu okna

 1. zdivo

 2. tepelně izolační omítka

 3. tenkovrstvá fasádní omítka

 4. PVC ochranná fólie

 5. okenní ukončovací PVC profil omítky

 6. vnitřní jádrová omítka

 7. rám dřevěného okna

ETICS ostění u rámu okna s cihelnými pásky

 1. zdivo

 2. lepicí hmota na minerální vatu

 3. minerální vata - tepelizolace

 4. základní vrstva +lepicí flex. tmel na lepení cihelných pásů

 5. cihelné pásky

 6. ukončovací okenní profil PVC pro omítky

 7. vnitřní jádrová omítka

 8. rám dřevěného okna

Zateplení s rohovým profilem s okapničkou

 1. obvodová konstrukce

 2. lepicí hmota

 3. izolant

 4. základní vrstva

 5. tenkovrstvá omítka

 6. rohový PVC profil s okapničkou

Dilatační "E" profil

 1. obvodové konstrukce

 2. lepicí hmota

 3. dilatační E profil

 4. izolant

 5. tenkovrstvá omítka

 6. základní vrstva

Dilatační "V" profil

 1. obvodové konstrukce

 2. lepicí hmota

 3. dilatační V profil

 4. izolant

 5. tenkovrstvá omítka

 6. základní vrstva


KROMĚ ZATEPLENÍ FASÁDY UMÍME

 • provedení střechy

 • výměna oken a dveří

 • provedení nových souvrství balkonů a lodžií

 • výměna zábradlí

 • rekonstrukce výtahů